4 Balandis 2020, Šeštadienis

 

Pirmas
 

Rugpjūčio 6 d. KTU E. mokymosi centre įvyko Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos ir EMTC vadovų  susitikimas su Tauragės miesto atstovais. Pagrindinis pasitarimo tikslas jaunųjų programuotojų būrelio Tauragėje steigimo idėjos įgyvendinimas moksleivių papildome ugdyme, sudarant bendradarbiavimo jungtinę sutartį. Susitikimo diskusijų akcentai administracinio bei  finansinio modelio išgryninimas, programavimo mokymo turinio identifikavimas, kitų KTU JKM veiklų adaptavimo galimybių analizė.

Tauragės rajono švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas teigė, kad šių metų vizija prijungti prie Tauragės Aušros pagrindinės mokyklos papildomo ugdymo būrelį, skirtą skatinti moksleivių norą programuoti, tobulinti įgūdžius ir gilinti žinias šioje srityje. Vedėjo nuomone Tauragės informacinių technologijų mokytojai šiuo klausimu nusiteikę pozityviai bei pasirengę dirbti, tik reikia tikslinti mokymo programas, darbo krūvį, amžiaus grupes. Švietimo atstovas nurodė, kad papildomo ugdymo būrelio steigimo poreikis yra aktualus, nes Tauragės mieste jau susidariusi nemaža 57, 89 bei 912 klasių žingeidžių moksleivių grupė, o vėliau ši veikla gali pritraukti ir moksleivius iš aplinkinių vietovių. Mokymasis bus dalinai apmokamas, su galimybe priimti ir socialiai remtinus moksleivius.

JKM įkūrėja ir vadovė doc. dr. Danguolė Rutkauskienė pabrėžė Tauragės atstovų atliktos veiklos svarbą ir išdėstė KTU JKM gerąją patirtį finansų ir administravimo valdymo srityse. Vadovė nurodė  JKM modelio veiklas, kurios galėtų būti adaptuotos Tauragėje, sudarant potencialiam mokytojui palankias sąlygas dirbti, per daug neapkraunant mokyklos. Įvardinta: mokytojų įdarbinimas, mokymo tvarkaraščio ir metodologijos lankstumas, atsižvelgiant į asmeninius moksleivio gebėjimus tinkamai tobulėti, baigimo pažymėjimų išdavimas po mokslo metų. Taip pat buvo akcentuota, kad labai aktualu Tauragės informacinių technologijų mokytojams nustatyti programavimo mokymo apimtį ir atsižvelgti į pasiruošimą valstybiniams informacinių technologijų egzaminams, nurodyti vertinimo sistemą ir galimų KTU JKM siūlomų mokymo programų fragmentų pritaikymo poreikį.

Detalizuojant programavimo mokymo programas, JKM administratorė Genutė Valiukėnienė pristatė 57 klasių moksleiviams siūlomą programavimą Imagine Logo, kur kuriamas filmukas/žaidimas pagal pasirinktą ar moksleivio sukurtą scenarijų ir vėliau pristatomas baigiamajame darbe. 89 klasių moksleiviai renkasi Free Pascal programavimą, kad susipažintų su programavimo abėcėle, valdančiomis struktūromis, tekstinėmis bylomis, masyvais bei geriau pasiruoštų vyresnių klasių programavimo specializacijai.

Programų metodinės grupės vadovas KTU Informatikos fakulteto lektorius Vytautas Bukšnaitis pateikė JKM programavimo specializacijos 1012 klasėms metodiką. Kurse dvejus metus mokoma programuoti C++, laikantis struktūrinio ir objektinio programavimo paradigmų. Kiekvieną užsiėmimą (išskyrus įvadinius) yra ruošiami testai bei tikrinami moksleivių gebėjimai. Taip pat moksleiviai daro namų darbus, atlieka egzaminą kompiuteriu. Norint užbaigti mokslus, reikia viešai apginti baigiamąjį darbą, lavinant projektų tvarkymo ir moksleivių komandinio darbo įgūdžius. KTU IF dėstytojas akcentavo, kad svarbiausi programos tikslai – išmokyti moksleivius mąstyti pagal programavimo taisyklės, algoritmuoti ir pritaikyti personalizuotus mokymo metodus.

Taigi išklausius abiejų pusių nuomones ir apibendrinus lūkesčius, buvo prieita prie išvados, kad bus steigiama Tauragės Jaunųjų Programuotojų Mokykla (TJPM) kaip jungtinė papildomo ugdymo veikla, viešinant ją įvairiomis visuomenės informavimo priemonėmis (mokyklų internetinės svetainės, žiniasklaida ir pan.) ir bendradarbiaujant su miesto savivaldybe, Tauragės Aušros pagrindine mokykla, KTU bei Kauno kolegija. Bendradarbiavimą įtvirtins jungtinė veiklos sutartis (JVS) tarp 4 įvardintų asmenų, nurodant kiekvieno iš asmenų įsipareigojimus. Sutartyje apibrėžiama įvertinti galimybę mokymus atlikti nuotoliniu ar mišriuoju būdu, o taip pat nustatyti mokytojų mokymą: įtraukimą į virtualią vieningą bendruomenę, siekiant ugdyti mokytojų kompetencijas.

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos svetainės informacija

 

Komentarai

 #
Labai perspektyvu
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija