15 Spalis 2019, Antradienis

 

Pirmas
 

Į visus paklausimus, kuriuos mes esame teikę jums ir administracijos direktoriui M. Petraičiui, gaudavome atsakymus, kad „...viešojo administravimo subjektas turi teisę nepateikti atsakymo į klausimus...“, „Tarybos narys turi teisę gauti informaciją tik su rengiamais nagrinėti arba nagrinėjamais klausimais savivaldybės taryboje“ arba „...neturime teisinio pagrindo tenkinti jūsų prašymų“. Tikėtina, kad ne tik jūs, bet ir administracijos direktorius puikiai žinote, kad ne vien tarybos narys, bet ir kiekvienas savivaldybės gyventojas, turi teisę gauti informaciją bei paaiškinimus apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklą ar veiksmus – kas ir kodėl daroma. Tai užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Ankstesni jūsų atsakymai buvo tik biurokratinis atsirašinėjimas ir įstatymų nevykdymas. Gal šventinis laikotarpis ir tai, kad klausiame viešai, suteiks jums jėgų atsakyti į mūsų klausimus plačiau?

Dar pavasarį Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija keletą kartų teikė jums ir administracijos direktoriui paklausimus dėl išvykusių tauragiškių registracijos, t. y., „Išvykusių kraštiečių registro“. Savivaldybės tinklalapyje oficialiai buvo paskelbta, kad „Tauragės rajono savivaldybė yra vienintelė šalyje, turinti išvykusių kraštiečių registrą ir nuolat su jais palaikanti ryšius. Rajonas aktyviai remia imigrantų įsidarbinimą“. Jums turbūt yra žinoma, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse pradėtas taikyti asmens duomenų apsaugos Reglamentas (ES) 2016/679, o Lietuvoje nuo 2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo naujos redakcijos „Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas“. Vadovaujantis šiais teisės aktais, valdžios institucijos ir įstaigos privalo paskirti duomenų apsaugos pareigūnus. Klausimai tie patys, į kuriuos frakcija atsakymų nėra gavusi:

  1. Ar savivaldybės administracijoje yra paskirtas atsakingas pareigūnas už asmens duomenų tvarkymą ir jų apsaugą?
  2. Viešai pasiskelbus, kad savivaldybė turi išvykusių kraštiečių registrą, ji prisiėmė atsakomybę tvarkyti asmens duomenis, taigi pagal teisės aktus savivaldybė tampa asmens duomenų valdytoja. Ar savivaldybė tikrai turi išvykusių tauragiškių registrą?
  3. Jeigu savivaldybė turi išvykusiųjų registrą, tai teisės aktai asmens duomenų valdytoją įpareigoja – nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones bei vadovautis duomenų teisėto tvarkymo kriterijais. Kokiu  priimtu ar išleistu savivaldybės teisės aktu yra aiškiai apibrėžti asmenų, išvykusių iš Tauragės (emigravusių), duomenų tvarkymo tikslai ir būtinos priemonės?
  4. Duomenų valdytojas turi turėti duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jei prilygintina ar kita forma, įrodančią subjekto valią. Ar savivaldybės pareigūnas, atsakingas už asmenų teisinę apsaugą, jeigu jis yra paskirtas, turi išvykusių tauragiškių sutikimus? Viešai buvo skelbta, kad registre yra užregistruota apie 200 išvykusių tauragiškių.
  5. Manome, kad Tauragės savivaldybė, viešai pasiskelbusi, jog turi išvykusių tauragiškių registrą, yra įvykdžiusi įstatyminę prievolę – registruotis valstybės registre. Tačiau dėl visiško aiškumo klausiame, ar savivaldybė, kaip tokio registro valdytoja, yra registruota asmens duomenų valdytojų valstybės registre?
  6. Kadangi viešai yra paskelbta, jog Tauragės rajonas aktyviai remia imigrantų įsidarbinimą, tai gal galit nurodyti, kokiu Tarybos sprendimu? Kiek žinome, panašaus klausimo svarstymo kaip ir nebuvo, o gal kitu savivaldybės teisės aktu yra patvirtinta imigrantų įsidarbinimo rėmimo programa ar tvarka?

                             Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija

 

Komentarai

 #
Klausimai labai konkretūs ir aiškūs, reikia tik atsakyti. Tikėtina, kad tai nėra paslaptis ir meras gerbdamas opoziciją ir laikydamasis įstatymų atsakymą pateiks. Mums emigrantams tikrai įdomu, kokią galim gauti paramą ar savivaldybės nukreipimus įsidarbinant.
 
 #
Pagrindinis klausimas. Kada Tauragės buvę komunistpalaikiai , jų pakalikai ir parankiniai nutrauks vykdomas organizuotas, neteisėtas ir nusikalstamas veikas susidorojant su jiems neparankiais piliečiais Tauragės rajono savivaldybės taryboje, administracijoje ir toliau vykdomą tokių veikų tęstinumą dabartinės tarybos visų narių, kai po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo praėjo beveik 29 metai?
 
 #
Martynai užliūliavo tave tie komunistai esantys šalia tavęs, nebeskiri jau nieko, o valdžioje dabar ne komunistai, o liberalai, t. y. akmenys, likę po akmens amžiaus pabaigos.
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija