5 Balandis 2020, Sekmadienis

 

Pirmas
 

Trečiadienį vykusio Tarybos posėdžio metu bene daugiausia laiko buvo skiriama Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centro vidinėms peripetijoms narplioti. Keletas gydytojų kreipėsi į miesto Tarybą dėl, jų teigimu, minėto centro vadovės Astos Piečienės naudojamo psichologinio spaudimo jų atžvilgiu.
Kaip informavo savivaldybės gydytoja Dalė Bartulienė, buvo gautas pareiškimas iš PSPC odontologų, kuriame prašoma įstaigoje atlikti išorės auditą dėl galimai neteisėtai sumažinto atlyginimo palyginti su kitais gydytojais, administracijos darbuotojais.
Tarybos posėdyje išsakytos abiejų pusių mintys dėl šio konflikto – atvyko ir PSPC direktorė A. Piečienė, ir jos vadovavimu nepatenkinti gydytojai, tiesa, į posėdį jų buvo užsiregistravę net 8, tačiau atvykti ir išsakyti savo nuomonę išdrįso ne visi.

„Jokios prievartos nebuvo“

Anot Astos Piečienės, dar šių metų sausio mėnesį įstaiga buvo informuota apie Valstybinės ligonių kasos sprendimą visos Lietuvos gydymo įstaigoms sumažinti finansavimą maždaug 10 procentų, kadangi tiek procentų žmonių nedeklaravę savo gyvenamosios vietos šalyje, išvykę į užsienį,  todėl už šiuos piliečius nebuvo gautas privalomasis sveikatos draudimo mokestis.
- Iki praėjusių metų gruodžio už tuos nedraustus pacientus įstaiga pinigus dar gaudavo, o nuo sausio mėnesio tų pajamų nebetekome. Pastebėjusi pacientų mažėjimą, įstaigos administracija ėmėsi tam tikrų priemonių, kad nebūtų grimztama į gilią finansinę duobę.
Pasak PSPC vadovės, jau sausio mėnesį kai kurie gydytojai gavo mažesnius darbo atlygius dėl sumažėjusio pacientų skaičiaus, priklausomai nuo to, kiek pas kiekvieną gydytoją yra tiesiogiai prisirašiusių pacientų. Pastarųjų sumažėjimas įtakos turėjo tiek šeimos gydytojams, pediatrams, tiek su jais dirbančioms slaugytojoms. Visiems kitiems darbuotojams – psichologams, psichiatrams, odontologams, ginekologams, chirurgams, burnos higienistui, registratūros darbuotojams, kitam personalui, visiems, kas dirba su pacientais, tačiau prie jų nėra tiesiogiai prisirašiusių pacientų, pasak A. Piečienės, atlyginimai buvo peržiūrėti maždaug vasario mėnesį, prieš tai informavus Stebėtojų Tarybą.
- Vyko susirinkimai su visų skyrių darbuotojais, niekas nekėlė jokių pretenzijų. Būtent su odontologais susirinkimas vyko kovo 6-ąją, jame dalyvavo didžioji dalis darbuotojų, kai kurie neatvyko dėl tam tikrų priežasčių. Tame susirinkime buvo išaiškinta, kad mažėja pacientų, nebėra tokio finansavimo kaip anksčiau, mes nebegalime jiems mokėti tokių pačių atlyginimų, palikti tokių pačių krūvių, kokie buvo iki tol. Kadangi tokia situacija turėjo įtakos visai įstaigai, Odontologijos skyrius nebuvo išimtis. Atrodo, kad tada visi viską suprato, pateikėm įsakymus – kiek daugiausiai pacientų gali aptarnauti minėtas skyrius, kiek kiekvienas gydytojas atskirai, pagal tai Ligonių kasos skaičiuoja etatus. Iš administracijos jiems buvo pateiktas vienintelis klausimas - ar kas nors iš gydytojų, kurie dirba ir PSPC, ir privačiuose kabinetuose, kitose antraeilėse pareigose, norėtų, kad jiems būtų sumažintas darbo krūvis, gal norėtų išeiti visai, gal jų netenkina mūsų įstaigos darbas ir pan. Tokiu atveju gydytojams, kurie čia dirba pirmaeilėse pareigose, liktų tas pats krūvis. Tačiau su tokiu pasiūlymu niekas nesutiko, pakėlė rankas dėl krūvio mažinimo visiems, tai ir padarėme. Viskas atlikta pagal Darbo kodekso reikalavimus, darbuotojai turėjo savaitę laiko galvoti, apsispręsti – sutikti ar ne. Visi sutiko ir gavo tokias pajamas, su kuriomis sutiko. Tik viena gydytoja siūlymo negavo, nes jai nepavyko jo įteikti - ligos metu nenorėjome trukdyti, tai kyla tik vienas klausimas, kodėl 4 mėnesius buvo tylėta? - klausė A. Piečienė.
Tarybos narės Birutės Jokšienės PSPC vadovė savo argumentais neįtikino, ji pasiteiravo, ar iš tiesų A. Piečienė, kaip vadovė, grasino atleidimu iš darbo, jei nebus pasirašyta dėl krūvio mažinimo. Anot B. Jokšienės, grasinimai  „nesiriša“ su vadovės elgesiu. Minėtos įstaigos vadovė tai neigė ir patikino, kad jokios prievartos nebuvo.

„Darbuotojai yra įbauginti“

Kaip minėta, į Tarybos posėdį pasisakyti atvyko ir keletas odontologų, visam skyriui atstovavo gydytoja Daiva Bielskienė. Anot jos, iki šiol tarp gydytojų tvyro baimė, kadangi net į Tarybos posėdį nesugebėjo ateiti visi užsiregistravusieji.
-Bijo, kaip ir vietos susirinkimų metų, kai visi sėdi nuleidę galvas. Mes pirmieji išdrįsome pasakyti apie vadovės nepagarbų elgesį su darbuotojais, daromą psichologinį spaudimą. Mūsų įstaigai vadovauja ne viena direktorė, vadovauja ir pavaduotoja Jolanta Eičaitė, bet kokiais klausimais mes labai dažnai esam nukreipiami pas ją. Būna, kad jos ir tarpusavyje nesusikalba, viena sako vienaip, kita kitaip. Sunku įrodyti tą psichologinį spaudimą, bet tegul negalvoja, kad visi esame kaip iškritę iš medžio. Darbuotojai yra įbauginti  - iškviesti dažnai apšaukiami, lipant laiptais ašaros byra, tikriausiai ne vienas iš čia esančių girdėjo, kaip vadovė palinkėjo susprogdinti ir išnaikinti visą mūsų skyrių. Įstaiga iš ligonių kasų gauna daugiau kaip 800 000 litų per metus, kurių tikriausiai nei pusės nepanaudojama Odontologijos skyriaus išlaikymui. Sako, kad jos moka už mūsų seminarus, konferencijas, kursus, norėtųsi paklausti, kas tie laimingieji, gavę tokią paramą? Kam buvo mokama už mokslus? Net informacija, pateikta įstaigos tinklalapyje, neatspindi tikrovės (nurodytas vidutinis darbo užmokestis PSPC tinklalapyje – 2011 metais direktorės – 7263 litai, 2012 metais – 4281, Direktoriaus pavaduotojos medicinai – 2011 metais – 8026 litai, 2012 metais – 6643 litai).
Besipiktinanti įstaigos vadovės elgesiu D. Bielskienė klausė, kodėl odontologų darbas šioje įstaigoje yra toks bevertis.

„Kiekvienas skundas yra dovana“

Anot direktorės pavaduotojos Jolantos Eičaitės, jų veiklos auditas visiškai negąsdina ir netgi būtų naudingas.
- Kiekvienas skundas įstaigai yra dovana, auditas nustatys, ar viskas gerai. Nematome problemos, jei ir bus kažkas nustatyta, mes pasiryžę viską taisyti, gerinti, kad mūsų pacientams paslaugos būtų teikiamos kokybiškiau.
Tauragės rajono savivaldybės mero Prano Petrošiaus teigimu, dažniausiai auditas randa įvairių pažeidimų, bet iš to yra mokomasi, taisomasi ir sėkmingai dirbama toliau. Tikimasi, kad ir šis konfliktas bus tinkamai išspręstas.

Kandidatas į Auksinės krivulės riterio ženklą – meras

Be įvairių kitų klausimų, Tarybos posėdyje diskutuota ir dėl kandidatų į Auksinės krivūlės riterio apdovanojimą. Jis teikiamas asmenims, ypač nusipelniusiems Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Siūlyti du kandidatai – buvęs Tauragės rajono savivaldybės meras, vėliau Tarybos narys, Tauragės rajono savivaldybės etikos komisijos pirmininkas Klemensas Paulius ir dabartinis Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius. Atsižvelgiant į šiuos dalykus – aktyvus tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas, nuoseklus įvairių infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros, susisiekimo, aplinkos apsaugos, turizmo, paslaugų kokybės gerinimo, projektų mieste ir rajone įgyvendinimas, sugebėjimas suburti rajono gyventojus bendram tikslui, aktyvus bendradarbiavimas su rajono bendruomene, racionalios ir ekonomiškai pagrįstos rajono švietimo sistemos kūrimas, palankių sąlygų gyventojų platesniam kultūros prieinamumui ir sklaidai sudarymas – nuspręsta - kandidatas į Auksinės krivūlės riterio ženklą-  meras Pranas Petrošius.
 

Vaiva KESERAUSKAITĖ

Komentarai

 #
tai kur yra ta demokratija, jeigu galima įbauginti, naudotis tarnybine padėtim, nei kam pasiskųsti, nei kur rasti teisybę...
 
 #
kai paviesinta, teisybe ateina greit
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija