24 Spalis 2019, Ketvirtadienis

 

Pirmas
 

Tikriausiai nesumeluosiu sakydama, jog tiek žmonių, tiek automobilių Gaurės miestelyje nebūna net per didžiausius atlaidus, kiek jų buvo šeštadienį švęsti mokyklos šimtmečio. Tai ypatinga proga. Visa diena buvo skirta mokyklos atminimui – pradėta šv. Mišiomis, stogastulpio atidengimu ir šventinimu, ąžuoliuko sodinimu, baigta linksmybėmis, buvusių bendraklasių, mokytojų širdingu pašnekesiu, pabuvimu.

Šeštadienio saulėtas rytas Gaurėje pradėtas naujojoje ir labai gražioje Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Paskui eita mokyklon. Prie Gaurės pagrindinės mokyklos nuotaikingai grodamas ateinančiuosius pasitiko Tauragės kultūros centro orkestras ,,Tauragė“ bei šokėjos.
Netrukus mokyklos kiemelyje vyko simbolinė pirmoji pamoka – atminties. Mokyklos direktorius Kęstutis Makauskas atidengė stogastulpį, kuriame pavaizduoti trys simboliai: ąžuolas mena senąjį Gaurės ąžuolą, tai ir stiprybės simbolis; knyga – tai mokytumo, šviesos ženklas; pelėda simbolizuoja išmintį, mokslo siekį. Dėkota šio kūrinio autoriui, liaudies menininkui Dariui Jakaičiui, rėmėjui Vaclovui Bielskiui.
Gaurės klebonas Romualdas Gečas pašventino stogastulpį, jam talkino kunigas svečias – tai buvęs Gaurės mokyklos abiturientas Ramūnas Norkus. Pašventinęs stogastulpį klebonas sveikindamas susirinkusiuosius kiek šmaikštavo – klausė vaikų, ar jie yra matę gyvą pelėdą, tokių paukščių, kaip varnos, tai gausybė. Žmogus, stebėdamas gamtą, pelėdą pasirinko kaip susikaupimo ir žinių simbolį. Todėl mokiniams linkėjo būti tokiems, kurie siekia žinių, išsilavinimo. Paakino netapti triukšmadarėmis varnomis arba, kaip senoliai sakė, varnų nevaikyti. Mokytojams – ištvermės, kantrybės tas varnas, jei pasitaiko, nutildyti, kad nedrumstų pelėdų ramybės. Kadangi prisiminimai – brangi ir gyva istorija, mokyklai klebonas dovanojo istorinę knygą apie žemaičių vyskupą Justiną Stulgaitį, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarą. O kitas kunigas – Ramūnas Norkus – sakė pasijutęs labai jaunas ir grįžęs į savo mokyklą, į savo vaikystę. Visiems linkėjo jungiančios mokyklinės draugystės.

Gaurėj ąžuolai žaliuos

Skambant dainai ,,Skriskit, balti balandžiai!“, dangun vaikų paleistas pulkas baltų balandžių. Prie mokyklos dar sodintas ąžuolaitis. Jį sodino vyriausias ir jauniausias mokiniai. Tai atspindi mokyklos siekį, kad ji būtų pavadinta Gaurės ,,Ąžuolo“ pagrindine mokykla. Visi garsiai uždainavo: ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos!“
Po to visi pakviesti į kitą pamoką mokyklos salėn. Mokyklon vedė skambutis ir pradinukai, pasipuošę tautiniais rūbais. Mokykloje buvę mokiniai turėjo užsiregistruoti (norėta suskaičiuoti, kiekgi buvusių ugdytinių atvyko), gavo po skiriamąjį ženklą – ženkliuką su mokyklos simbolika bei mokyklinį laikraštuką ,,Smalsutis“.
Išpuoštoje salėje pasitiko direktorius Kęstutis Makauskas. Visų pirma padėkota orkestro ir šokėjų vadovams – Tadui Zakarauskui ir Vaidai Jurgelevičienei. Mokyklos vadovas trumpai supažindino su mokyklos šimtmečio keliu.

Ką užrašė metraštininkas

Į trečią pamoką susirinkta gausiausiai – subėgo ne tik Gaurės mokinukai, mokytojai, bet ir Eičių skyriaus, sugužėjo buvę mokiniai su šeimomis ir pulkas svečių: Seimo narys S. Šedbaras, Tauragės rajono meras P. Petrošius, jo pavaduotojas S. Statkus, savivaldybės tarybos nariai D. Petrošius, V. Globys, švietimo skyriaus specialistė L. Oželytė, pulkas Tauragės rajono mokyklų vadovų, gauriškių bičiuliai - kaimyninio Jurbarko rajono Girdžių pagrindinės mokyklos atstovų.
Suskambo iki širdies gelmių pažįstama sena, bet nepabodusi daina ,,O klasėje atrodys taip, kaip buvę...“ Scenon pradėjo rinktis Gaurės mokyklos mokytojai, vedami metraštininko. Tai tie žmonės, kurie kuria ir tęsia mokyklos istoriją, baltos kreidos kelią lentoje...
Teatrališkai pristatyta Gaurės mokyklos istorija: metraštininkas pristato istorinį tarpsnį, o mokinukai jį suvaidina. Pirmąją mokyklą Gaurėje įsteigė ūkininkas Jurkauskis dviejų galų troboje 1912 metais. Mokytojas buvęs rusas. Veikė keturi skyriai. Vaikai tuoj nešini terbelėm, avėdami vyžom, naginėm ar kurpėm, vilkėdami lininėm sermėgom, subėgo į pamoką, jų mokytojas išties prabilo rusiškai ir ta kalba mokė vaikus.
Smetoninės mokyklos mokiniai dainavo Maironį, giedojo ir himną - Kudirkos ,,Tautišką giesmę“, pasidabinę tautine simbolika. Daugeliui įdomu buvo prisiminti ir sovietmečio mokyklą: vaikštinėjo tvarkingos uniformuotos mergaitės, tuoj prasidėjo pionierių žygio ir dainos konkursas, suskambo būgnelis ir vaikų skanduotė, sužibo raudoni kaklaraiščiai.
Metraštininkas pristatė ir dabartinę technologizuotą mokyklą. Vaikai mieliau žaidė mobiliaisiais telefonais, kamuoliu nei ėjo į pamoką, tik mokytojos grasinimas paskųsti direktoriui juos nuvarė klasėn – štai tokia dabartinė padūkėliška karta...

55 metai mokykloje

Sunku įsivaizduoti, kad mokykloje galima praleisti daugiau nei pusę šimtmečio. Štai Onutė Naujokienė tiek metų praleido Gaurės mokykloje kaip mokinė ir kaip mokytoja. Ji dalijosi įvairiais prisiminimais apie mokyklą, mokinius, mokytojus. Į pirmąją klasę ji atėjo sunkiaisiais pokario metais – 1948, jos mokytoja buvusi Marytė Žąsytienė. Ji buvo pirmosios abiturientų laidos mokinė 1959 m. Išėjo iš mokyklos kaip paskutinės abiturientų laidos auklėtoja. Per tą laiką prirašyta, pritaisyta tūkstančiai sąsiuvinių, perskaityta knygų.
Nepamiršti ir iškeliavusieji Anapilin – jie pagerbti tylos minute.

Kiekgi susirinko Gaurės mokyklos mokinių?

Per tą iškilmingą trečiąją pamoką kviesta ir atsakinėti – tiesiog prašyta įvairių laidų mokinių atsistoti. Džiugu, kad būta ir senųjų laidų atstovų, besimokiusių iki 1958 m. Skaičiuota skaičiuota ir skaičius pamestas – tiek gausiai atvyko buvusių Gaurės mokyklos ugdytinių.

O gimtadienio dovanos?

Koks gi gimtadienis be dovanų? Tad gausus būrys svečių ne tik gražių žodžių versmes liejo, bet atvežė ir dovanų. Rajono savivaldybės atstovai – meras P. Petrošius ir jo pavaduotojas S. Statkus – šiltai atsiliepė apie gauriškius, linkėjo tokios gausos mokinių, kaip šioje simbolinėje trečioje pamokoje. Jie įteikė mokyklai čekį dauginimo aparatui įsigyti – tai mokyklai itin reikalinga dovana. Nepamiršta pasidžiaugti aktyvia mokyklos administracija ir darbščiais mokytojais – jiems įteiktos padėkos. Padėkų nešykštėjo ir Švietimo skyrius bei įteikė vazą, kad mokytojams niekad vaikai gėlyčių nešykštėtų. Savivaldybės tarybos narys D. Petrošius teigė, jog mokykla – tarsi knyga be pabaigos, o V. Globys tiesiog džiaugėsi apsilankęs protėvių krašte, jie taip pat mokyklai įteikė dovanų.
Seimo narys S. Šedbaras pamąstė, kokia Lietuva buvo mokyklos kūrimosi metais – 1912, anot jo, šeima ir bažnyčia saugojo Lietuvą. Tos tradicijos gyvos ir dabarties Gaurėje. Svečias mokyklai padovanojo pluoštą istorinių knygų apie Lietuvos valstybingumo kelią.
Nustebino gausus būrys rajono mokyklų vadovų, atvykusių pasidžiaugti kolegų švente, mokyklai linkėjo nestokoti šypsenų, pakilios nuotaikos, optimizmo žengiant antrojo šimtmečio keliu ir linksmybių (tokia ,,linksminanti“, muzikuojanti ir dovana). Gauriškius sveikino ir Kultūros centro direktorius V. Bartušis. Saviškių nepamiršo ir miestelio seniūnas V. Skirius, ir Gaurės bendruomenė ,,Gaurkiemis“, ir mokinių tėvelių komitetas, ir S. Oželis, ir Gaurės biblioteka, ir kultūros namai... Atvyko ir Eičių skyriaus mokinukų, tėvelių, mokytojų su savo inscenizacija. Mokyklos ilgamečiai bičiuliai iš Jurbarko Girdžių pagrindinės mokyklos džiaugėsi draugyste ir švente. O gauriškiai ne tik moka džiaugtis dovanomis, bet ir patys noriai kažką dovanoja – štai kiekvienam svečiui įteikė po knygelę, kurioje suguldyta mokyklos istorija - ,,Gaurės pagrindinė mokykla – šimtmečio ilgumo kelyje“ (sudarytoja R. Katauskienė).
Dar ilgai skambėjo liaudies ir modernios dainos, melodijos, trinksėjo scena nuo šokėjų batelių, lingavo susirinkusieji į dainos ritmą. Bet tuo šventė dar nesibaigė. ,,Po pamokų“ laukė vaišės, bendramokslių susibūrimai, pašnekesiai, džiaugsmas vienas kitu ir bent trumpam sugrįžusia vaikyste...

Audronė ANULIENĖ

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija