28 Vasaris 2020, Penktadienis

 

Pirmas
 

Sigutė PUMPUTIENĖ

Artėjančio pavasario nuojautos įkvėpta, norėdama skambiai paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, muzikos mokyklos bendruomenė pakvietė tauragiškius į savo koncertą. Beveik šimtas geriausių mokyklos mokinių ir jų pedagogų gausiai susirinkusiems klausytojams nuoširdžiai dainavo, grojo, šypsojosi. Šio renginio vedėjai Jolantai Valskienei paskelbus šventės pradžią,  koncertą pradėjo chorinio dainavimo ir instrumentalistų choras, vadovaujamas Genovaitės Červinskienės. Profesionaliai, su įkvėpimu pasirodė solistai: 6 klasės saksofonininkė Sandra Norbutaitė, 7 klasės pianistė Toma Venckutė, 4 klasės fleitininkė Greta Stankevičiūtė, 6 klasės klarnetininkas Jokūbas Sadauskas, 2 klasės trimitininkas Tadas Bauža, 4 klasės akordeonininkių  Brigitos Griškutės ir Emilijos Sviklytės duetas. Juos paruošė mokytojai Jonas Kalvanas, Jolanta Valskienė, Robertas Kazlauskas, Jurgita Stažienė, Tomas Altaravičius. Gyvumą, gerą nuotaiką skleidė smuikininkų ansamblio (vad. Vaiva Bartušienė), chorinio dainavimo klasės ansamblio (vad. Danutė Petraitienė), gitaristų ansamblio (vad. Jonas Jankauskas) atliekami kūriniai. Ryškiai, spalvingai ir smagiai suskambėjo Liaudiškos muzikos ansamblio atliekama muzika. Šį gausų kolektyvą paruošė mokytojai Laimutė Rudminienė, Liana Bagdonienė, Algirdas Petraitis, Saulius Bernotas ir Eglė Šomkienė. Ir solistams, ir kolektyvams talkino koncertmeisteriai Irena Sadauskienė, Nina Šeptun, Ramūnas Styra, Jolanta Valskienė. Šventinę nuotaiką sustiprino iškilmingas pučiamųjų instrumentų orkestro (vad. Tadas Geštautas) pasirodymas. Prie muzikinių kūrinių gražiai derėjo  skaitovės, režisierės Genovaitės Urmonaitės deklamuojama Justino Marcinkevičiaus poezija. Vakaro metu geros nuotaikos nestigo niekam - nei atlikėjams, nei klausytojams.

„Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje

 Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo dienai paminėti Tauragės ,,Šaltinio“ pagrindinėje mokykloje kovo 9 dieną vyko kultūrinė pažintinė diena ,,Laisvės keliu“. Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė organizavo moksleiviams įvairių veiklų, ugdančių mokinių savimonę, meilę savam kraštui.
Mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Vijolyta Bivainienė pasveikino mokyklos moksleivius ir mokytojus su švente, kalbėjo apie Kovo 11-osios reikšmę, pabrėžė šios dienos svarbą kiekvienam lietuviui, palinkėjo būti dorais žmonėmis, mylėti savo šalį.
5-6 klasių mokiniai ruošė knygeles ,,Lietuvos asmenybės“. Mokinukai rinko medžiagą apie žmones, garsinusius ir garsinančius Lietuvą - prezidentus, rašytojus, gamtininkus, istorikus, sportininkus ir kt. Mokinių paruoštų knygelių paroda eksponuojama mokyklos foje. 10 klasių mokiniai rengė skaidres ,,XX-XXI a. asmenybės”.
Spetintųjų klasių moksleiviai rengė laiptažodžius, kryžiažodžius apie Lietuvos asmenybes. Kiekviena klasė parengė skaidres apie vieną iš Lietuvos buvusių ar esamų prezidentų. Parengtą medžiagą bendramoksliams pristatė mokyklos skaitykloje.
7 ir 8 klasėms buvo surengta viktorina ,,Laisvės ir nepriklausomybės keliu“(rengė mokytojai Eglė Rupšienė, Loreta Lauciutė, Danutė Paulienė, Danutė Petkuvienė). Moksleiviams buvo parengti klausimai, susiję su Lietuvos prezidentais, lietuviais rašytojais, šventėmis ir apeigomis, Lietuvos nepriklausomybe, geografais, kunigaikščiais. Klasių komandos galėjo rinktis temą ir užduoties numerį. Užduotys buvo vertinamos pagal sudėtingumą nuo 5 iki 25 balų. Laimėjo komandos, surinkusios daugiausia balų.
8-10 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su KASP Žemaičių apygardos III rinktinės 307 kuopos atstovais (atsakingos dorinio ugdymo bei karjeros mokymo mokytojos Ona Puteikienė ir Milita Šimanauskienė). Moksleivių susitikimas su kariškiais savanoriais Tauragės TP pirmininku kapitonu Eugenijumi Mickevičiumi, kuopos vadu kapitonu Egidijumi Šimkumi, būrio vadu vyresniuoju leitenantu Audriumi Šadbaru, vyresniuoju eiliniu skyriaus vadu Dariumi Keserausku bei eiliniu grandies vadu Gediminu Trilikauskiu vyko mokyklos PIT-e, kur mokiniai buvo supažindinti su įvairiomis profesijomis. Susitikime mosleiviai susipažino su karininko profesija. Mokiniams buvo pristatyta KASP Žemaičių apygardos 3 rinktinė, kalbėta apie savanorių karių mokymus, apie ginkluotųjų pajėgų struktūrą ir kt. Mokiniams didelį įspūdį paliko ginklo laikymo varžybos, kariškiai mielai atsakinėjo į mokinių užduotus klausimus. Su šios kuopos kariškiais susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo.
Mokyklos aktų salėje vyko pilietinės, patriotinės dainos konkursas. Mokiniams pasiruošti padėjo muzikos mokytojai Kazys Bivainis ir Darius Gricius. 5-8 klasių mokiniai dainavo apie Lietuvą ir Lietuvai. Tarp 5-6 klasių pirmą vietą užėmė 6b, antrą-6a, trečią - 5b klasė. Tarp 7-8 klasių pirmoji vieta - 7a, antroji - 7b, trečioji - 8a klasei.
Mokyklos direktorė Jūratė Lazdauskienė apdovanojo mokinius, įvairių konkursų ir olimpiadų nugalėtojus, palinkėjo, kad meilė tėvynei, meilė Lietuvai kiekvieno širdyje didėtų, o jei ateityje tektų iš jos išvykti, žinotų, kad gera turėti namus ir galimybę į juos sugrįžti.

Pagramantyje

Minint šią džiugią datą Pagramantyje vyko šventinis renginys „Kovo 11-oji - gražiausioji valstybės šventė“. Renginyje dalyvavo „2000 kilometrų istorijos“ ir „Meilės žygio Valdovų keliu“ dalyvis, žygeivis Vaidotas Digaitis iš Laukuvos. Buvo demonstruojamas filmas „200 km istorijos“ - tai žygis, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui  paminėti ir pagirdyti žirgus Juodojoje jūroje, kur prieš daugelį šimtų metų girdė Vytautas didysis. Su didžiausiu įdomumu klausėmės pasakojimo apie didį istorinį ir kultūrinį žygį į Krokuvą, kuris skirtas atgaivinti Lietuvos ir Lenkijos istorijai.  Mat  lietuvaičiai  su žirgais jojo iš Lietuvos per Baltarusiją, Ukrainą į Krymą prie Juodosios jūros ir į Krokuvą. Vaidotas įspūdžiais pasidalijo apie kelionę į Punską, kur jojo vienas su savo mylimu žirgu, ir  į Kaziuko mugę Vilniuje.
Skambėjo posmai,  sveikinimai ir linkėjimai Lietuvai. Video medžiagą „2000 kilometrų istorijos“ žygeivis padovanojo bibliotekai.
Šventėje dalyvavo Mažonų seniūnas Jonas Samoška, bendruomenės centro „Gramančia“ pirmininkas Algirdas Turčinavičius, regioninio parko darbuotojai Tomas Kalašinskas, Lina Misiulytė, Rita Krompalcienė, Pagramančio pagrindinės mokyklos mokytojai, mokiniai, bendruomenės nariai.

Tauruose

Kovo 9 dieną į popietę, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Taurų bibliotekoje rinkosi vaikučiai. Dauguma iš jų mokosi Taurų pradinėje mokykloje. Popietę vaikams rengėme kartu su Taurų kultūros renginių vadove Danute Norgailiene.
Vaikučiams priminėme Lietuvos atgimimo istoriją. Vėliau vyko įdomioji viktorina. Vaikai atsakė į klausimus, kokios yra vėliavos spalvos, kas yra Lietuvos prezidentė... Taip pat prisiminėme ir mūsų Tauragės žymius žmones. Vaikučiai minėjo merą Praną Petrošių, kraštotyrininkę Almą Mizgirienę ir kitus. Geriausiai atsakę į klausimus buvo apdovanoti knygų skirtukais. Vaikučiai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, meilę Tėvynei, šoko, visi kartu dainavome dainas. Vyko piešinių paroda, kurioje vaikai gražiai užrašė ant balto lapo LIETUVA.
Visi buvo apdovanoti prizais, pavaišinti saldumynais. Šis gražus bendravimas ilgam išliks vaikų atminty.

Komentarai

 #
Gerai, tie trys dalykai: iterentno reklama, analitika, SEO mane domina. (Tiesa, tikrai neesu perskaitęs visų nemokamos pagalbos puslapių.)Tai ką man daryti? Gal arbata pavaišintumėte?
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija