28 Sausis 2020, Antradienis

 

Pirmas
 

Užvakar ,,Lietuvos ryte” perskaičiau trumpą, bet svarią žinutę, pavadintą ,,Grėsminga užuomina”. Joje rašoma, jog premjeras A. Kubilius užsiminė, kad dėl euro zonos finansinių problemų ir ,,Snoro” bankroto teks persvarstyti kitų metų biudžetą. O persvarstant pasirinkti vieną iš dviejų blogybių - arba mažinti išlaidas iki 1 milijardo litų, arba didinti PVM iki 23 procentų. Kaip paguoda nuskambėjo sakinys, jog pensininkai gali būti ramūs, jiems esą pavogtos pensijos, nežiūrint valstybės nepriteklių, vis vien  būsiančios ,,atstatytos”.
Po tokios žinios nežinojau - džiaugtis ar verkti. Ėmiau svarstyti. Kaip nuskriaustas pensininkas turėčiau rypauti iš džiaugsmo, nes viltis atgauti tai, ką tūlas A. Kubilius su savo parankiniais iš manęs atėmė, lieka gyva. Iš kitos pusės - gaila valstybės, kurios aruodą išsėmė kiti apgavikai ir grobikai �" bankininkai. Kas, jei ne jie sukėlė pasaulinę krizę milijardiniais ,,burbulais”, kuriems sprogus subliuško ekonomika, tas oras ir šiandien tebešnypščia pro sprogusio finansinio burbulo skyles. Pūtė burbulą Lietuvoje ir ,,Snoro“ vyrukai. Stipriai pūtė. Gaila, itin patiklūs mūsų prievaizdų būriai negirdėjo to pūtimo garsų, nematė, kad anie turi po dešimt ar keliasdešimt prabangiausių automobilių, virtines namų. Gal aniedu tuos turtus uždirbo sūriu prakaitu, dieną ir naktį neužmigdami? Nieko panašaus. Jei ir nemiegojo ,,snoriniai”, tai tik planuodami, kaip iššluoti banką ir suslėpti pinigus užsienyje. Mūsų pinigus. Juk bankininkai iš esmės nieko negamina. Jie tik pasiima pasaugoti svetimus pinigus. Doresni žino, kad juos teks atiduoti savininkams. Šie, panašu, iš karto žinojo, jog pinigų nebeatiduos. Juos paprasčiausiai nugvelbs. Nusavins, iššvaistys. Užmuškite mane, nepatikėsiu, jog tiedu berniukai veikė vieni, be niekieno pagalbos. Juk kitaip ar galėjo šito nepastebėti  komercinius bankus šalyje prižiūrintis Lietuvos bankas, pagaliau STT, FNTT, Valstybės saugumo departamento žmonės. Juk ta ,,Snoro” afera kelia grėsmę valstybės saugumui, jos normaliam egzistavimui. Visi tie mano išvardinti ir neišvardinti ,,cerberiai” nėra kokie debilai, ,,runkeliai” iš Suvalkijos laukų. Jie turi diplomus, savo darbui reikalingas priemones, gauna ne tik solidžius atlyginimus, bet ir nemokamus darbo drabužius - uniformas iš aukščiausios kokybės gelumbės su blizgančiais „guzikais”. Kur jie buvo, kai buvo plėšiamas ,,Snoras”. Gal miegojo? Gal tyčia apsimetė nieko nematantys. Dabar už tą jų miegą teks užmokėti doriems šalies piliečiams. Tiems, kurie tikrai dirba ir maitina valstybę, jos valdininkus, tame tarpe ir poną A. Kubilių, ir net bankų sukčius.
Manding, mūsų valstybėje yra bebaigianti išnykti riba tarp ,,mano” ir ,,mūsų”. Ypač, kai kalba eina apie pinigus. Jei aš į banką padėjau savo pinigus, bankininkas tuoj pat supranta, kad tai  jau jo pinigai. Na, o jei atėjai kokios menkiausios paskolos, turi bankininkui pateikti daugybę garantijų - kiek uždirbi, kada gauni pensiją, kokį turi būstą, ar žino apie ketinimą gauti paskolą sutuoktinė ir t. t.  Tuo tarpu šito paties paklausk bankininko, jis amo neteks, o atsipeikėjęs išrėš, jog tai privatus jo reikalas. O būtų gerai žinoti. Juk darant sandorį abu su bankininku esame partneriai. Ir kai jis man duoda pinigus, ir kai aš jam patikiu saugoti savus. Įsivaizduokite, nunešęs į kokį ,,Snorą“ padėti savo santaupas paprašytum iš bankininko atitinkamos ,,skaidrumo deklaracijos”  kokį jis turi turtą, kiek sukaupęs savo pinigų, iš kokių ,,šaltinių”… Bematant susigaudytum, su kuo turi reikalą ir suktum į kitą banką pas patikimesnį savo pinigų saugotoją. Deja, deja. Tokio dokumento negausi. O anie su valdiškomis uniformomis ir misinginiais guzikais gali tokios deklaracijos iš bankininko paprašyti. Ale vargu ar paprašo. Todėl ir kyla klausimas - kokio velnio valstybei reikia išlaikyti tokias aklas tarnybas, kurių priveista lyg blusų šuns kailyje. Anądien su vienu rimtu skaitytoju padiskutavome, kiek būtų galima tų ,,blusų“ išnaikinti. Ogi pasirodo, nemažai funkcijų galėtų perimti Valstybinė mokesčių inspekcija. Nereikalinga, įsigilinus, ir mūsų, pensininkų ,,motina” „Sodra”. Jos surenkamus mokesčius administruoti nesunku tai pačiai mokesčių inspekcijai. Pensininkai gautų net didesnes pensijas, nes nebereikėtų nepamatuotai išpūsto ,,Sodros“ valdininkų aparato, jiems skirtų prabangių pastatų tiek Vilniuje, tiek provincijoje. Tas pats su ligonių kasomis. Jos sukurtos mūsų pinigams paskirstyti. O ką beveikia tada Sveikatos ministerija? Manau, bent jau perpus galima ,,nukirpti“ visokias valstybės kontroles, verslo priežiūros organizacijas. Jų privisę lyg metastazių po vėžinio susirgimo. Mums nuo to būtų tik lengviau. Nes juk visi jie gyvena iš mūsų pinigų. Deja, vyriausybei lengviau milijardą būsimų metų biudžetui papildyti didinant mokesčius, kratant mūsų visų kišenes. Ar neužsiliko jose dar koks litas, ar nežvanga bent centai. Jei taip - kratyk kišenes. Atiduok, jei myli valstybę ir nenori jos bankroto…

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija