25 Rugsėjis 2018, Antradienis

 

Pirmas
 

Š. m. spalio 18 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje surengtas neeilinis tarybos posėdis, kurio metu svarstymams pateikti 6 klausimai, išklausytos pateiktos informacijos. Posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai.

Paskirtos Lauksargių pagrindinės mokyklos ir Tarailių progimnazijos direktorės

Tarybos nariams pritarus, nuo 2017 m. lapkričio 8 d. į Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas paskirta Nomeda Vykertienė. 2017-iems metams direktorei nustatytas 6,56 pareiginės algos pastoviosios dalies tarnybinio atlyginimo koeficientas.

Nuo 2017 m. lapkričio 8 d. į Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus pareigas paskirta Elmyra Jurkšaitienė. 2017-iems metams direktorei nustatytas 8,00 pareiginės algos pastoviosios dalies tarnybinio atlyginimo koeficientas.

Su  Nomeda Vykertiene ir su Elmyra Jurkšaitiene bus sudarytos neterminuotos darbo sutartys.

Pritarta projekto įgyvendinimui

Tauragės rajono savivaldybės taryba nusprendė sutikti, kad įgyvendinant techninį projektą „Mokslo paskirties pastato, Prezidento g. 27, Tauragėje, rekonstravimas“ būtų siekiama pastato energijos efektyvumą didinančioms priemonėms gauti techniniame projekte numatytą 1 177 035,63 Eur finansavimą pagal Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos nuostatas arba šių priemonių įgyvendinimą finansuoti Tauragės rajono savivaldybės 2018–2020 metų biudžetų lėšomis.

Įsipareigota techniniame projekte numatytas energetinio efektyvumo didinimo priemones įgyvendinti iki 2020 m. lapkričio 1 dienos.

Pritarta projekto finansavimui

Posėdžio metu pritarta Tauragės rajono savivaldybės administracijos projekto „Individualių gyvenamųjų namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tinklų Tauragės aglomeracijoje“ paraiškai, teikiamai Aplinkos apsaugos rėmimo programos paramai gauti.

Įsipareigota prisidėti ne mažiau kaip 30 procentų (planuojama projekto vertė – 129,4 tūkst. Eur) pareiškėjo privalomų prisidėti projekto išlaidų iš 2018 m. ir 2019 m. Tauragės rajono savivaldybės biudžetų lėšų (dotacija).

Į Tauragės regiono plėtros  tarybą deleguotas Darius Stankus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei atsižvelgdama į Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario Dariaus Stankaus sutikimą, taryba nusprendė deleguoti Tauragės rajono savivaldybės tarybos narį Darių Stankų į Tauragės regiono plėtros tarybą. 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

 

 

  

 

tauragiskis.lt Webutation