6 Balandis 2020, Pirmadienis

 

Pirmas
 

Ne vienas lituanistas skundžiasi, jog šiais informacinių technologijų laikais sunkiausia yra įkalbėti mokinius bent dalį laisvalaikio leisti su knyga. Todėl nuolatinis lietuvių kalbos mokytojų galvos skausmas – kaip sudominti savo ugdytinius grožine literatūra, įkalbėti skaityti knygas. Vieni per galvą verčiasi, ieško naujų būdų, o kiti... tiesiog nuleidžia rankas.

Pasikalbėjus su kai kurių rajono mokyklų mokiniais paaiškėjo, kad ne visose skatinama skaityti grožinę literatūrą, ne visi lietuvių kalbos mokytojai pateikia savo mokiniams jų amžių atitinkančios literatūros sąrašą, ne visi reikalauja atsiskaityti už perskaitytas knygas. Gal mokyklose jau apsiribojama vien programine literatūra, papildomai skaityti nebereikia?
Bendrųjų ugdymo programų ugdymo gairėse nurodyta, jog mokytojas pats planuoja pokalbius apie mokinių skaitymo interesus ir įpročius, atkreipia dėmesį į menkai motyvuotus skaitytojus, pokalbių su mokiniu ir jo tėvais metu stengiasi išsiaiškinti priežastis, kodėl vaikas nenori skaityti, pasiūlo mokinio interesus atitinkančių tekstų. Sudarydamas planą, mokytojas įtraukia mokinių pasiūlytų tekstų, kūrinių. Mokiniai skatinami įvairiomis formomis dalytis skaitymo įspūdžiais, kilusiomis asociacijomis, mintimis. Jie įvairiomis formomis - individualiai ar grupėmis - pristato savarankiškai perskaitytas knygas, rengia atskirų vaikams skirtų knygų serijų aptarimus.

Tai ne vienos mokyklos ar vieno rajono problema

Nemenką pedagoginio darbo patirtį sukaupusi Lomių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Elena Bazinienė teigia, jog nuo seniausių laikų žinoma skaitymo vertė ir nauda visiems, bet ypač besiformuojančiai asmenybei. Pasak jos, grožinė literatūra – meno šaka, ugdanti skonį, teikianti supratimą apie žmogų supantį pasaulį.
- Laimingi tie mokiniai, kurie ankstyvoje vaikystėje padedami mokytojų ir tėvelių pamilsta šią meno šaką - knygas. Skaitymas visapusiškai lavina asmenybę. Deja, šiandien mūsų vaikai vis labiau nusigręžia nuo knygos, nes juos vilioja lengvesnio pobūdžio malonumai. Maigant kompiuterio klavišus, žaidžiant įvairiausius žaidimus, daug mąstyti nereikia.
Užklasinio skaitymo pamokose gimtosios kalbos dalyko mokytojai suteikia galimybę mokiniams dalintis įspūdžiais apie perskaitytas knygas, rengia perskaitytų knygų inscenizacijas. Manau, kiekvienas mokytojas turi savo metodus, kaip paskatinti vaiką daugiau skaityti. Dažniausiai skatinama geru pažymiu, pagiriant visos klasės akivaizdoje. Neskaitančius mokinius galima paakinti skaityti. Jam gali būti svarbi ir klasės draugo pasakyta teigiama nuomonė apie perskaitytą knygą. Jokiu būdu už neskaitymą mokytojas neturi rašyti neigiamo pažymio, - įsitikinusi mokytoja Elena Bazinienė.
Jos manymu, mokslo pažanga domėjimąsi knygomis stumia į pašalį. Kasmet vaikai (ir ne tik jie, bet ir suaugusieji – tai rodo statistika!) vis mažiau beskaito. Į kaimo biblioteką vaikai ir jaunimas dažnai eina nebe knygų, o pažaisti kompiuterinių žaidimų, nors bibliotekose matomiausiose vietose iškabinti papildomos grožinės literatūros sąrašai kiekvienai klasei. Juos turi ir propaguoja lietuvių kalbos mokytojai. Kaip įmanydami jie stengiasi sudominti savo ugdytinius knygomis, jų teikiama nauda. Tačiau mokytojams teikia džiaugsmo, kad yra dalis mokinių, kuriems knyga tebėra didelė vertybė. Ir tokių vis dar nemažai.
Pedagogė teigia, jog mažėjantis vaikų knygų skaitomumas – ne vienos mokyklos ar vieno rajono problema.
- Skaitydamas mokinių kūrybinius darbus, mokytojas tuoj gali pasakyti, kuris vaikas skaito, kuris ne. Neskaitančio mokinio mintys skurdžios, menkas žodynas, visuomet tokių mokinių darbuose daug stiliaus, rašybos bei skyrybos klaidų. Mokykla daro viską, kad mokiniai skaitytų, lavintų savo protą, eitų pažangos keliu. Tačiau ne visuomet laimi... – apgailestauja mokytoja.

Stebuklingame knygų pasaulyje

Martyno Mažvydo pagrindinės mokyklos biologijos, gamtos mokytoja Rima Lebrikienė, šiemet tapusi 5A klasės vadove, sako negalinti atsidžiaugti savo auklėtinių išprusimu, išradingumu bei kūrybingumu. Pasirodo, didžioji dalis jos klasės mokinių – dažni bibliotekos lankytojai, aistringi knygos mylėtojai.
Apie savo pomėgius „Tauragiškių balsui“ sutiko papasakoti du šios klasės mokiniai – Domantas Gruodis ir Rokas Gedeikis. Auklėtojos apibūdinimu, Domantas yra toks apsiskaitęs, jog visų laikomas klasės protu – jei kartais jo nebūna klasėje kai vyksta koks renginys, vaikai tiesiog supanikuoja.
Iš kur gaunate knygų skaitymui? Kas pataria, padeda pasirinkti, kurias knygas skaityti?
Domantas:
- Dažniausiai knygas renkuosi Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Vasarą dalyvavau konkurse, kur reikėjo auginti knygų medį, tai yra, klijuoti ant medžio šakų, kokias knygas per vasarą perskaitei. Aš perskaičiau apie 20 knygų ir laimėjau konkursą. Kokias knygas skaityti, mums dažniausiai pataria lietuvių kalbos mokytoja. Mokslo metų pabaigoje ji duoda užklasinio skaitymo sąrašą. Per trimestrą bent vieną knygą reikia perskaityti iš to sąrašo, po to papasakoti arba pristatyti skaidres. Kitas knygas pasirenku savarankiškai. Mėgstu skaityti vaikams skirtas knygas ir fantastines.
Rokas:
- Aš lankausi savo mokyklos ir Taurų bibliotekoje. Jau perskaičiau visas knygas apie Harį Poterį. Mums mokytoja užklasinio skaitymo sąrašo neduoda, leidžia patiems pasirinkti (šioje mokykloje per lietuvių kalbos ir matematikos pamokas klasė skirstoma į pogrupius, todėl tos pačios klasės mokiniams lietuvių kalbą dėsto skirtingi mokytojai – aut. past.), per trimestrą reikia perskaityti ne mažiau 100 puslapių. Vedam užklasinio skaitymo sąsiuvinius ir pagal klausimus aprašom perskaitytas knygas.
Ar skaitymas pats didžiausias jūsų pomėgis, ar turite ir dar smagesnių užsiėmimų?
Domantas:
- Už knygų skaitymą smagesnio užsiėmimo neturiu, bet turiu lygiavertį – groju saksofonu.
Rokas:
- Aš dar lankau sporto ir dramos būrelius, o savaitgaliais skaitau knygas. Visiems savo mėgstamiems užsiėmimams stengiuosi laiką paskirstyti vienodai.
Ar pastebėjote grožinės literatūros skaitymo naudą, ką ji jums duoda? Kokias knygas dabar skaitote?
Domantas:
- Manau, kad knygų skaitymas padeda lavinti vaizduotę, ją turtina. Dabar skaitau knygą „Heraklio žygiai“, kurią man rekomendavo senelis. Jis turi labai daug knygų ir dažnai man jų pasiūlo.
Rokas:
- Pastebėjau, kad kai daug skaitau, man lengviau rašyti rašinėlius. Su knyga smagu leisti laisvalaikį, nemėgstu ištisas valandas sėdėti prie kompiuterio. Skaitydamas aš tarsi apsigyvenu kitame pasaulyje, kartais net negirdžiu, kas vyksta aplinkui. Šiuo metu skaitau Gražinos Karaliūnės trečiąją serijos knygą „Emos pilis“.

Didžiausias vaidmuo tenka tėvams

Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Alina Bagdonienė teigia, jog šiuo metu skyrius turi apie 800 skaitytojų. Pagrindiniai skaitytojai – vaikai iki 13 metų. Jie mėgsta pasakas, fantastinę, nuotykinę literatūrą, mielai skaito istorijas apie vaikų, mokyklos gyvenimą.
Skyriaus vedėja prisipažino, jog šiais metais ją nustebino pasikeitęs tėvelių požiūris į vaikų skaitymą.
- Smagu, kad tėveliai atveda į biblioteką vos pradedančius skaityti vaikučius. Parenkame jiems patrauklių žaislinių knygelių. Mažuosius skatiname skaityti ir per teatrą, pačios tuo tikslu įkūrėme lėlių teatrą, kuriame pagrindinis personažas batuotas kainas, pasitelkęs kitas lėles, pasakoja vaikučiams apie knygas, - sakė Alina Bagdonienė.
Jos įsitikinimu, pirmiausia vaikų noras skaityti priklauso nuo šeimos požiūrio, antroje vietoje – lietuvių kalbos mokytojo vaidmuo, o trečioje – bibliotekininko. Bendraudama su vaikais Vaikų literatūros skyriaus vedėja sakė jaučianti, kurie mokytojai suinteresuoti, kad jų mokiniai kuo daugiau skaitytų. Daugiausiai skaitytojų biblioteka sulaukia iš Martyno Mažvydo ir „Šaltinio“ pagrindinių mokyklų.
 

Kristina NEVELKIENĖ

 

 

Straipsnis spausdintas 2012 m. gruodžio 4 d. laikraštyje. Nr. 92 (2749)

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija