6 Balandis 2020, Pirmadienis

 

Pirmas
 

Šiandien poezijos gerbėjams pristatome Eičių susitikimų klubo ,,Vakarutė” kūrėjų eiles ir grafikos darbus

ANASTAZIJA PEČKAITIENĖ

Tavo medis

Iš meilės
Auga tavo medis,
Žydi
Ir vaisių brandina.
Kiek turi jos,
Tiek medy šakų
Paukščiui nutūpti,
Lizdui susukti...
Kiek turi jos,
Tiek medy žiedų
Bitėms suskristi,
Kiek turi jos,
Tiek paunksmėj gaivos
Tavo dienų pakeleiviui.

Vasaros vakaras

Atminty pražydusioj tyloj –
Zirzianti musė lange,
Gižus pelargonijos kvapas,
Prakaito lašas saulėlydžio link,
Staklių klapsėjimas,
Dalgio plakimas,
Paukščio giesmė,
Žiogo fokstrotas...
Renku tuos garsus iš tylos
Į baltą karklo pintinę,
Keturnyčiu juos prikloju
Ir einu
Į daugžodystės lietų.
Be skėčio.

Nuolankumas

Kai kūnas aimanom
Šnekina naktį —
Tariu: – dalužė...
Kai viltys kelio negali rasti —
Tariu: – dalužė...
Kai laikas skuba žvakę
uždegti —
Tariu: – dalužė,
Tik tyliai švintant
Vėl savo ryto
Bijau netekti.
Bijau...

KRISTINA BUTLERIENĖ

Rožiniai akiniai

Atsisveikino taip paprastai —
Tiktai vienu protingu sakiniu.
Dužo rožiniai akiniai
Į šaltos realybės akmenį.

Šukės renkamos pjaustė
rankas,
O liežuviai akis išdegino.
Jei iš deivės ir liko kas,
Žmonės tai pavadino ragana.

Pasiteisino taip paprastai —
Nekrologe įrašė sakinį:
Buvo ragana, mirė seniai,
Kai sudaužė rožinius akinius.

Juokdarys

Nenoriu liesti ir nenoriu jausti.
Ir nežinau, kuriam esu sapne.
Iš laiko mirusio taku nuaustu
Einu ir peržengiu užmigusią
save.

O gruodas spindi, ir žolė šarmoja
Aplink seniai palaidotas rankas.
Tik juokdarys šešėlis koja kojon
Vis eina sapno lobio išsikast.

Kur tinkas byra, žodžiai neužnuodyti,
Kur stiklas tirpsta, dengiantis akis,
Bijau ten eiti ir imu meluoti,
Kad aš, o ne šešėlis - juokdarys.

Liežuvis

Nenoriu meluot —
ir tiesos pasakyt negaliu.
Krūvelę nemažą ant tako
plepumas prikrovė.

Kai peržengt bandžiau,
pajutau, kad žaismingai guliu -
draugužė sėkmė
pasirūpino mano gerove.

Nenoriu plepėt apie orą —
tylėt negaliu.
Gerklė taip įpratus —
liežuvį iškišus vėdintis.

Liežuvis per ilgas,
todėl štai dabar ir guliu
žavingoj krūvoj
ir pradėsiu tuoj orą gadinti.

VIRGINIJA NORKEVIČIŪTĖ

Ryškiai

Ar aklas mato,
ar kurčias girdi —
ugnim į naktį,
kirčiu į širdį.

Kai šitaip ryškiai
lyg smūgis rykšte,
leisk neskubėti
gerti ramybę.

Prisukai liepsną,
pritildyk širdį.
Liepsnoja dagtis —
net kurčias girdi.

Balsas (N. J.)

Šitos gilios žiemos speiguos
prie marių ir prie tavo jūros
tave lai mano balsas guos,
kai aušta dienos niūrios.

Iš mano girių glūdumos
lyg iš pasaulio kito krašto,
iš vienišųjų vienumos,
painių laike laukimo raštų,
iš frazių nuotrupų, minčių
ir telefoninių signalų
ar nesulaikomų stočių,
iš šventiškai nukloto stalo
ir iš sunkių sapnų aidų,
iš nepelnyto mūsų skausmo,
iš rūpesčių, smulkių vaidų,
iš kruopelytės tyro
džiaugsmo...

Tavo keliuos, tavo darbuos
lydės tave ir gal paguos
lyg jūros dvelksmas
mano balsas.

Tikslas

Kur, žole, išeini?
Į šaltą rudenį.
Kur, paukšti, išskrendi?
Į sočią nežinią.
Kur, take, išvedi?
Į šaknų raizginį...

Kai rytas naktį —
į dieną skubančią,
kur tu, žmogau, eini?..

RAMUNĖ VAKARĖ

paveikslas

antrą kartą grįžusi
ugninė lapė
žvilgtelėjo į dangų

piligriminiai debesys
vėjui namų nestato

ji nebuvo tikra
ar atpažinta erdvė —
degančia kometa į širdį

žinojo —
pirmas kartas
visada paskutinis

net lapei

magiškai

pernai ant nugaros pievoj
dangų ganydamas
jauteisi Rojuje

barstei pelenais galvą
žinojai burtažodžius

visas pasaulio knygas
vienu žvilgsniu
perskaitęs atrakinai

3smilkinio klystžvakė plaka

gyvenimas irgi pulsuoja
kaip prinokusi vynuogė
švysčioja šypsenos
ašaros šviečia ir šveičia
sielą pavargusią —
atmintį stringančią
kryžkelėj

nieko nėra kas vėluotų
į amžiną traukinį

Projektą "Kūlgrindos" remia

Straipsnis spausdintas 2012 m. birželio 1 d. laikraštyje. Nr. 41 (2700)

Komentarai

 #
Kaip visada, jos fainos!
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija