26 Vasaris 2020, Trečiadienis

 

Pirmas
 

Baigėsi Lietuvos mokyklų Nacionalinė kraštotyros ekspedicija, gyvavusi dvejus metus. Parengta puikių kraštotyrinių darbų, kurie garsins mūsų rajoną respublikinėje bendrojo lavinimo mokyklų kraštotyros darbų parodoje. Ekspedicijos tikslai patriotiški, skatinantys moksleivius bei jaunimą pažinti gimtąjį kraštą, jo istoriją, kaupti medžiagą ir ją panaudoti pamokose bei popamokinėje veikloje.
Tauragės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai bei mokytojai per ataskaitinį laikotarpį atliko gana  prasmingus, išliekamąją vertę turinčius darbus. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre buvo surengta  kraštotyros darbų paroda, kuri neseniai  iškeliavo į sostinę atstovauti mūsų rajonui respublikinėje bendrojo lavinimo mokyklų kraštotyros darbų parodoje. Iš viso buvo eksponuota vienuolika  kraštotyros darbų, kuriuos parengė 25 rajono jaunieji kraštotyrininkai  ir 7 mokytojai iš Tauragės „Aušros“, „Šaltinio“, Adakavo, Gaurės, Lomių, Tarailių pagrindinių mokyklų bei Žygaičių gimnazijos.
Kraštotyrininkės E. Bazinienės teigimu, visi darbai kruopščiai sutvarkyti, įrišti, gražiai apipavidalinti. Jų  temos įvairios - nuo tremties atsiminimų iki kulinarinio paveldo gudrybių.
Žygaičių gimnazijos jaunųjų kraštotyrininkų (vadovė istorijos mokytoja Danutė Jakubauskienė) darbe „ Žygaičių krašte pražydę kryžiai“ dėmesingai pasakojama apie šiame krašte Atgimimo metais pastatytus kryžius, restauruotas koplytėles tremtinių, rezistencijos dalyvių atminimui. Darbas iliustruotas nuotraukomis su metrikomis.
„Šaltinio“ pagrindinės mokyklos mokiniai su vadove mokytoja Stase Vaitiekute net dvejus metus keliavo po rajone žinomas partizanų žūties vietas, domėjosi rezistencinėmis kovomis ir visa, ką sužinojo, sudėjo į puikiai apipavidalintą aprašą, kurio vertę „pasunkina“ partizanų kovų aprašymai, išgirsti ir užrašyti ekspedicijų metu. Antai apsilankę partizano žūties vietoje ir radę ten apleistą kapą, mokiniai su mokytoja tuoj pat surengė talką, sutvarkė atmintiną žūties vietą.
„Aušros“ pagrindinės mokyklos mokinių (vadovė Lina Trijonienė) darbuose – dėmesys mylimų mokinių močiučių sukauptai gyvenimo patirčiai. Apraše „Močiutės atsiminimai iš Sibiro“ mergaitė pasakoja liūdną močiutės tremtinės gyvenimo istoriją, vertą knygos ar filmo. Apraše „Mano močiutė – tautodailininkė“ jaunoji kraštotyrininkė atskleidžia savo močiutės pomėgius. Nuotraukos su močiutės nėriniais ir mezginiais paįvairina, pagyvina darbą, suteikia jam dar didesnę išliekamąją vertę.
Gaurės pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelio nariai (vadovė mokytoja Aušra Norvilienė) pristatė šio krašto tremtinio atsiminimus „Išgyventi padėjo jaunystė“. Tremtinys jautriai pasakoja savo išgyvenimus, net braižo atmintyje išlikusius barakų planus, pasakoja skurdžią ir apgailėtiną savo dalią. 
Adakavo pagrindinės mokyklos jaunieji kraštotyrininkai (vadovė Zita Jarašiūnienė) parodai teikė istorinę kaimo kultūros namų kroniką, siekiančią net 1925 metus. Istorinės žinios reikšmingos, rodančios, jog nuošalus Adakavo kaimas ne tik šiandien, bet ir ankstyvaisiais Lietuvos Nepriklausomybės metais buvo aktyvus, čia virė įdomus kelių tautų  kultūrinis gyvenimas, čia gyveno ir dirbo energingi, dvasingi žmonės, kėlę šio kaimo kultūros lygį ir kaimo istorijos puslapiuose palikę neišdildomų žinių apie save.
Vertingi  Lomių pagrindinės mokyklos (vadovė mokytoja Elena Bazinienė) jaunųjų kraštotyrininkų darbai. Eksponuojamas devintos klasės mokinių aprašas „Kraštietis Virginijus Kairevičius: „Aš visada širdimi ir mintimis Lomiuose“. Darbas iliustruotas Tauragėje gyvenančio ir dirbančio lomiškio - pasaulio čempiono - nuotraukomis.  Apraše nuoširdus interviu su dabartiniais kraštotyrininkais.
Verta paminėti, kad šios mokyklos mokytoja Elena Bazinienė parodai pateikė ir savo asmeninių atsiminimų apie vaikystės dienų kunigą Antaną Vaičių. Mokytoja kraštotyrininkė kartu su kolege mokytoja Lolita Užkuriene parengė įdomų aprašą apie kraštietį advokatą Joną Kairevičių, kilusį iš Lomių krašto. Visų lomiškių kraštotyros darbų pabaigoje sudėtos laikmenos  su parodai siunčiamais aprašais.
Paprastai kraštotyros parodose dalyvauja mokyklos, kuriose veikia jaunųjų kraštotyrininkų būreliai. Tarailių pagrindinėje mokykloje senokai nebėra kraštotyros būrelio, tačiau iš šios mokyklos į parodą vis dar atkeliauja dėmesio verti svarūs darbai, liudijantys, kad čia dirba mokytojai, kuriems šis veiklos baras svarbus ir nematuojamas materialine prasme. Lietuvių kalbos mokytoja Rosita Simonavičienė su gausiu mokinių būriu nebe pirmus metus parodai pristato gana vertingus darbus. Šiais metais parodoje du šios mokytojos ir mokinių parengti  aprašai: „Gaminame kartu“ bei „Įdomus mano giminaitis“. Pirmajame apraše sudėti Tarailių krašto kulinarinio paveldo receptai nuo seniausių iki šių dienų. Pasitelkę į pagalbą mamytes, močiutes, mokiniai virė, kepė, tobulino patiekalus ir įdomiausius bei geriausiai pavykusius receptus aprašė, fotografavo ir sudarė aprašą. Antrajame darbe mokiniai pasakoja apie savo giminės vertus dėmesio žmones, turinčius įdomių pomėgių, daug keliavusius po pasaulį dėdes ar tetas. 
Kraštotyros metodinės tarybos narės mokytojos Elena Bazinienė, Danutė Jokubauskienė ir Lina Trijonienė įsitikinusios, jog respublikinėje parodoje minėtų mokyklų darbai sulauks dėmesio ir įvertinimo.

Kristina NEVELKIENĖ

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija