24 Vasaris 2020, Pirmadienis

 

Pirmas
 

Kraštiečių šventė ,,Mūsų Gaurė – po ąžuolu dangus” praėjusį savaitgalį subūrė gauriškius ir išsibarsčiusius kraštiečius po simboliniu Gaurės ąžuolu, o įvairios veiklos buvo susijusios su šiuo medžiu galiūnu. Kraštiečių šventė - ES finansuojamo Gaurės pilietinio bendruomenės centro „Gaurkiemis“ projekto „Bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas, tradicijų puoselėjimas, jaunimo iniciatyvos skatinimas Gaurės bendruomenėje“ dalis.

Pirmoji, istorinė, diena buvo skirta konferencijai ,,Gaurės istorija – ąžuolo istorija“. Gaurės ąžuolas pergyveno daug gauriškių kartų, manoma, kad jam apie 1000 metų. Tad bandyta kalbėti ąžuolo vardu, ką jis matė, išgyveno, ką gali papasakoti. Konferenciją vedusi Gaurės pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Aušra Norvilienė teigė, jog žmogus yra žingeidus, jis nori sužinoti, kas buvo, kaip buvo, kodėl, ar viskas tikra, todėl ir atsigręžiama į praeitį, į savo senelių ir prosenelių laikus, nes vieta ta pati, tik kiti papročiai ir žmonės. Bendruomenės pirmininkė Irena Laugalienė pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė susipažinti su gimtojo krašto istorija, ją saugoti, perduoti jaunajai kartai.
Mokinių parengtas istorinis ,,kino filmas“ apie Gaurę parodė, kad jaunimas pažįsta savo kraštą. Jaunieji poezijos ir muzikos mylėtojai, vadovaujami mokytojų Petrės Švedienės, Vidos Stulgienės ir Gražinos Augaitienės, parengė literatūrinę-muzikinę kompoziciją ,,Sodinkim ąžuolus ne sau, sodinkim ąžuolus kitiems – patiems brangiausiems“. Nuoširdžiai ir šiltai skambėjo posmai, dainos, Gaurės kapelijos atliekamas miestelio himnas.
Praskleisti istorijos uždangą pakvietė Tauragės Kultūros paveldo tarnybos vadovas Edmundas Mažrimas. Jo išsamaus ir įdomaus pranešimo klausėsi visi: štai taip kūrėsi miestelis, augo, gražėjo, kol tapo tokiu, koks yra dabar. Nuotraukose pasirodė įamžintas Gaurės dvaras, senoji sudeginta bažnyčia, Fišerio koplyčia, žmonės, gauriškiams brangios vietos. Pranešimą autorius baigė viltinga mintimi, jog, įgyvendinant gabaus architekto gauriškio Lino Krūgelio idėją, bus atstatyta Fišerio koplyčia, ir Gaurės kraštas galės didžiuotis dar vienu įspūdingu lankytinu objektu.
Kraštietė dailininkė, rašytoja Marta Stirbytė-Valaikienė, padėjusi parengti knygelę ,,Gaurės legendos ir įvykiai“,  ją pristatė konferencijos metu ir džiaugėsi, jog gimtojo krašto istoriją galės sužinoti platesnis skaitytojų ratas.
Sulaukta ir staigmenos – savo prisiminimais apie gyvenimą Gaurėje pasidalinti panoro įžymi kraštietė Nijolė Stankutė-Jautakienė, vaizdingu ir gyvu pasakojimu nukėlusi klausytojus į savo vaikystę, jaunystę, ano meto Gaurę. Skambėjo Nijolės sukurti eilėraščiai, Gaurės bendruomenei autorė padovanojo savo eilėraščių knygelę. Bendruomenės pirmininkė Irena Laugalienė už meilę ir ištikimybę gimtajam kraštui, už nuolatinį sugrįžimą į tėviškę ir palaikymą Nijolei Jautakienei įteikę simbolinį gintarinį Gaurės ąžuolą, kurį sukūrė vietos menininkė Roma Lekutienė.
Savo eilėraščius gimtinei deklamavo jaunieji poetai Indrė Macijauskaitė ir Vaidmantas Kvedys, nuoširdžiais posmais žavėjo Laima Macijauskienė ir Jolita Kvedienė.
Renginio dalyviai, pasivaišinus gilių kava, buvo pakviesti iškilmingam momentui – šventinių vėliavų pakėlimui. Skambant Lietuvos Respublikos himnui, valstybinę vėliavą į dangų kėlė Tauragės rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus darbuotojas Laimonas Norvilis, Gaurės vėliavą – kraštietė  Nijolė Stankutė-Jautakienė, Žemaičių vėliavą – Gaurės seniūnas Vidmantas Skirius. Jaunimo atstovai po ąžuolu uždegė simbolinį aukurą. Pasiklausyti skambių dainų, drauge pabūti pakvietė Tarailių pagrindinės mokyklos jungtinė mokinių ir mokytojų estradinė grupė, vadovaujama Arūno Rakevičiaus.
Išaušo antroji šventės diena. Ankstų rytą mietelio gyventojai buvo garsiai žadinami ir kviečiami į šventę. Susirinkę į šv. Mišias Gaurės šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje, pasimeldę už Gaurę ir gauriškius, šventės dalyviai rikiavosi į iškilmingą eiseną. Lydint Jurbarko kultūros centro pučiamųjų orkestro ,,Bišpilis“(vad. A. Lapė) garsams, išdidžiai plevėsuojant vėliavoms, stebinant ir žavint Kretingos kojūkininkams (rež. A. Verbutas), Gaurės miestelį apjuosė darni kolona, kuri atžygiavo į miestelio centrą iškilmių pradžiai.
Bendruomenės pirmininkė Irena Laugalienė sveikino susirinkusius ir priminė himno žodžius: ,,Prie ąžuolo drūto gauriškiai užaugę“, stiprūs, ištikimi savo kraštui, todėl gausiai susirinko į šventę. Šiltus sveikinimo žodžius tarė Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, Vietos veiklos grupės pirmininkė Nijolė Tirevičienė, Gaurės seniūnas Vidmantas Skirius, kraštiečiai Remigijus Daujotis ir Povilas Gargasas. Gaurės bendruomenė prisiminė ir simboliškai  pasveikino žmones, kūrusius miestelio istoriją, dalyvavusius joje, tiesiogiai prisidėjusius prie miestelio gerovės, kultūrinio gyvenimo. Kaip padėka šiems žmonėms skambėjo trankūs pučiamųjų orkestro ,,Bišpilis“ kūriniai. Susirinkusius taip pat stebino, užbūrė, linksmino, žavėjo Kretingos kojūkininkų miniatiūros.
Vėliau šventės svečiai buvo pakviesti į kultūros namų kiemelį, kuriame buvo galima grožėtis kraštietės Martos Stirbytės-Valaikienės pieštomis karikatūromis, jaunųjų dailininkų darbų paroda ,,Ir gilė ąžuolu pavirsta“, kurią parengė Sigita Šaulienė, karčemoje galėjai pasivaišinti gilių kava ir kitais skanumynais, paskaityti laikraštį ,,Gauriukas“. Akį traukė dešimt išradingai ir meniškai pagamintų ąžuolinių suoliukų, kuriuos savo miesteliui dovanojo nagingi šio krašto vyrai: Aidas Rudys, Svajūnas Bernotas, Algirdas Macijauskas, Arūnas Gečas, Alvydas Pikoraitis, Valentinas Krūgelis, Karolis Kiršys, Petras Dervinskas, Vytautas Gudaitis, Donatas Jurgilas. Už indėlį gražinant Gaurės miestelį ąžuolinių suolų meistrams bendruomenės pirmininkė Irena Laugalienė įteikė padėkas.
Kultūros namų parke geriausius savo kūrinius atliko Gaurės kapelija, vadovaujama Česlovo Laugalio, šiemet švenčianti savo veiklos 30-metį. Dėkota šiems muzikantams ir jų vadovui už gerą nuotaiką, skambią dainą ir kūrinius, sukurtus Gaurės kraštui.
Trečioji šventės diena – pamaldžioji, dainingoji. Gaurės Šv. Mykolo Arkangelo parapijos bažnyčioje vyko Šv. Lauryno atlaidai. Po šv. Mišių miestelio centre laukė Tauragės kultūros centro vyrų choro ,,Mintauja“, vadovaujamo Danutės Petraitienės, koncertas. Ramų orą drebino galingi vyrų balsai, o muzikos mylėtojai mėgavosi profesionaliai atliekamomis dainomis, choristus palydėjo gausiais aplodismentais.
Šventė baigėsi. Skambant choristų atliekamai dainai ,,Lietuva brangi“, nuleistos šventinės vėliavos. Bendruomenės pirmininkė Irena Laugalienė padėkojo aktyviausiems bendruomenės nariams už pagalbą, įteikdama saulės žibintus, kurie tris šventines dienas kabojo po ąžuolu, rinkdami energiją, spindulius, šviesą naujiems kūrybiniams darbams, naujų idėjų įgyvendinimui.

Rita Katauskienė

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija