10 Balandis 2020, Penktadienis

 

Pirmas
 

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. gruodžio 6 d. priėmė Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 IR 24 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1699.

Esminiai pakeitimai: 

padidinama universali išmoka vaikui nuo 0,79 BSI (30,02 Eur) iki 1,32 BSI (50,16 Eur) dydžio, o neįgaliam vaikui (iki 18 metų) universali išmoka vaikui - nuo 0,79 BSI (30,02 Eur) iki 1,84 BSI (69,92 Eur) dydžio;

suvienodinamas papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis - 0,53 BSI (20,14 Eur).

Papildoma išmoka skiriama:

- šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų, nepriklausomai nuo šeimos pajamų;

- mažas pajamas turinčioms šeimoms, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (183 Eur);

nustatyta, kad išmoką vaikui turi teisę gauti emancipuoti ir susituokę vaikai (asmenys);

nustatyta, kad išmoka vaikui gali būti mokama ir vaikui nuo 14 iki 18 metų, turinčiam tėvų ar rūpintojų sutikimą;

netaikomas Išmokų vaikams įstatyme nustatytas reikalavimas gyventi Lietuvos Respublikoje vaikams (asmenims), skiriant išmoką vaikui  ir globos (rūpybos) išmoką besimokantiems ar studijuojantiems, buvusiems globotiniams nustatytas išmokas jų mokymosi užsienio valstybių mokymo įstaigose laikotarpiu;

nustatyta savivaldybės administracijoms teisė, jeigu yra pagrįstų įtarimų dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo tikslingumo, apklausti besikreipiančius dėl išmokos asmenis, tikrinti jų gyvenimo sąlygas ir, surašius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei gavus socialinio darbuotojo rekomendaciją dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo būdų, nustatytų Išmokų vaikams įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje, priimti sprendimą dėl tikslingo vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo.

Informuojame, kad įsigaliojus šiems pakeitimams, nuo 2019 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymo dėl universalios išmokos vaikui nereikia, jeigu 2018 m. kreipėtės dėl išmokos vaikui ir jos mokėjimo laikotarpis yra nepasibaigęs. Taip pat nereikia pakartotinai kreiptis ir dėl universalios išmokos vaikui skyrimo ir mokėjimo neįgaliems vaikams bei papildomos išmokos auginantiems tris ir daugiau vaikų gavėjams, kuriems ši išmoka 2018 m. buvo paskirta ir jos mokėjimo laikotarpis yra nepasibaigęs. Išmokų dydžiai nuo 2019-01-01 bus perskaičiuoti automatiškai.

Išmokos vaikams mokamos už praeitą mėnesį.

Vaiko išmoką gaunantys asmenys privalo per mėnesį pranešti apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į vaiko išmoką.

Dėl išmokų galima kreiptis elektroniniu būdu prisijungus prie (www.spis.lt) sistemos, ar atvykus į Tauragės savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą.

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija