26 Vasaris 2020, Trečiadienis

 

Pirmas
 

 

Kristina NEVELKIENĖ

Audito vadovė Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, prieš pradėdama skelbti preliminarius išorės audito rezultatus pasidžiaugė puikiu Suaugusiųjų mokymo centro kolektyvu, padėkojo, kad visų nusiteikimas buvo geranoriškas. Audito vadovė teigė suprantanti, jog šios įstaigos pedagogams dirbti sunkiau dėl to, kad pamokos vyksta vakare, kad čia ateina įvairių poreikių, dažniausiai vyresnio amžiaus žmonės, „iškritę“ iš ugdymo proceso.
Per keturias dienas vertintojai spėjo aplankyti 58 Suaugusiųjų mokymo centro pedagogų pamokas bei stebėjo kitas veiklas, bendravo su įvairių darbo grupių ir kitais bendruomenės nariais. Susirinkusiems pedagogams buvo paskelbtos Suaugusiųjų mokymo centro stipriosios pusės – tradicijų kūrimas bei puoselėjimas, pagalba mokiniams, partnerystė su kitomis institucijomis, dalyvavimas projektuose, konkursuose, olimpiadose, tikslingas informacinių technologijų panaudojimas, kvalifikuoti, būtinas kompetencijas turintys specialistai ir kt. Pastebėta  ir tobulintinų sričių – įsivertinimo veikla, išmokimo stebėjimas, planų kokybė ir dermė bei kita.
- Mes nelyginome jūsų su kitomis mokyklomis, stebėjome čia ir dabar. Supratome, kad šis centras labai reikalingas ir labai vertingas, ypač čia besimokantiems žmonėms. Pedagogai kiekvienai pamokai rengiasi atsakingai, organizuoja savo darbą galvodami, kaip jį padaryti geriau, - sakė audito vadovė Alma Finagėjevienė.

Centras turėtų koordinuoti visą suaugusiųjų mokymą rajone

Suaugusiųjų mokymo centro direktorė Ona Sturonienė, vadovės pareigas oficialiai pradėjusi eiti vos prieš keletą mėnesių, džiaugėsi tokiu puikiu mokyklos įvertinimu. Ji sakė pritarianti Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko dr. Arūno Beišio mokyklų vadovų pasitarime išsakytai minčiai, jog Suaugusiųjų mokymo centras turėtų koordinuoti ir organizuoti visą suaugusiųjų mokymą rajone.
Jos manymu, tuomet Suaugusiųjų mokymo centras užimtų tvirtesnes pozicijas, padaugėtų mokinių, atsirastų galimybė tenkinti skirtingus suaugusiųjų mokymosi poreikius, mažinti socialinę atskirtį.
- Šiuo metu mums priklauso tik neseniai įsikūręs Adakavo skyrius. Mūsų centras turi didžiulę patirtį, bazę, puikių andragogų, be to, turi galimybę padėti kitiems pedagogams įgyti andragoginę kompetenciją, kelti kvalifikaciją, teikti metodinę pagalbą. SMC suaugusiuosius moko stacionaria, savarankiško mokymosi bei neakivaizdine mokymosi formomis. Vykdome  nuotolines konsultacijas, jas teikiame ne tik Tauragės rajone gyvenantiems mūsų mokiniams, bet ir toliau gyvenantiems, pavyzdžiui, Jurbarko, Telšių, Šilutės raj. Taip pat vykdome ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, organizuodami įvairius renginius, kūrybines dirbtuves, mokymus suaugusiesiems. Auditoriai taip pat mums patarė tapti koordinatoriais, mus palaiko ir skatina. Džiaugiamės, kad auditoriai mus taip gerai įvertino, jų teigimu, mums turėtų pavydėti kitos bendrojo lavinimo mokyklos, kad turim tokius stiprius mokytojus, kurie gali rengti parodomąsias pamokas net už rajono ribų. Suaugusiųjų švietime vyksta radikalios permainos, nes nuo naujų 2012 - 2013 m. m. keičiasi mokinių krepšelio skaičiavimo metodika,  parengtas ir svarstomas projektas dėl suaugusiųjų mokymo formų kaitos. Suaugusiųjų švietimui keliami nauji iššūkiai, todėl manau, kad pertvarka rajone taip pat  neišvengiama, - įsitikinusi Suaugusiųjų mokymo centro direktorė.
Paklausta, kas šiuo klausimu turėtų imtis iniciatyvos, Ona Sturonienė atsakė mananti, jog tai turėtų būti draugiškas mokyklų tarpusavio susitarimas. Mokyti galėtų tiek tų mokyklų, tiek Suaugusiųjų mokymo centro pedagogai. Ji įsitikinusi, kad ir Žygaičių, ir Skaudvilės gimnazijos turi puikių pedagogų, kurie galėtų vykdyti  suaugusiųjų mokymą SMC skyriuose.
Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas minėjo, jog prieš dvi savaites iškeltas Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko klausimas dėl Suaugusiųjų mokymo centro vadovų pasitarime buvo svarstomas ir praėjusį ketvirtadienį. Mokyklų vadovai išsakė savo nuomones, tačiau kol kas jokių sprendimų nepriimta. Jo teigimu, tuo rūpinasi Švietimo komitetas. Jei bus nuspręsta, kad Suaugusiųjų mokymo centras turėtų koordinuoti ir organizuoti visą suaugusiųjų mokymą rajone, šį sprendimą turės patvirtinti steigėjas, tai yra savivaldybės taryba.

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija