18 Birželis 2019, Antradienis

 

Pirmas
 

2017 metų mero veiklos ataskaitoje minima, kad 2016 metais savivaldybės numatyta verslo parama pasinaudojo 14 įmonių, įkurta 18 darbo vietų. Iš savivaldybės biudžeto verslo subjektų patirtų išlaidų kompensavimui išmokėta 53718 eurų, vidutiniškai vienai naujai darbo vietai – 2984 eurai. 2017 metais atitinkamai – 18-ai įmonių, kurios sukūrė 24 naujas darbo vietas, savivaldybė išmokėjo 74450 eurų, vidutiniškai vienai naujai darbo vietai – 3102 eurai, nors Tarybos sprendime buvo numatyta, kad maksimali išlaidų kompensacija –  3000 eurų.

Įdomiausia tai, jog administracijos direktorius Modestas Petraitis savo 2017 m. ataskaitoje mini, kad ataskaitiniais metais subsidijos galimybe pasinaudojo tik 16 įmonių, biudžeto lėšų buvo panaudota 71657 eurai, o liberalų žiniasklaida „Tauragės žinios“ paminėjo net 90000 eurų sumą. Tikėtina, kad savivaldybės žiniasklaida nepaėmė šios sumos šiaip sau, „iš lubų“, juk ji vienintelė gauna informaciją iš patikimo šaltinio. Tai kiek iš tiesų 2017 metais buvo išleista savivaldybės biudžeto lėšų, subsidijuojant naujas darbo vietas?

Bet ir tai yra ne pagrindinė problema, kelianti susirūpinimą dėl savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo. Pasitelkus prieinamą viešą informaciją, nes iš savivaldybės administracijos gauti jos niekaip nepavyksta, ir atlikus palyginimus, būtų galima teigti, jog savivaldybės lėšos, skirtos  naujų darbo vietų subsidijavimui, nepasiekė norimo tikslo ir tiek darbo vietų, kiek yra deklaruojama, nesukurta, o dalis lėšų galimai buvo iššvaistytos.

2016 metais iš skelbtų 18-os naujai sukurtų darbo vietų šiuo metu galimai liko tik 9-ios. 2017 metais iš deklaruojamų 24 naujai sukurtų darbo vietų galimai liko tik 17. Kyla rimtų abejonių, ar beveik 48 tūkst. eurų arba apie 38% subsidijoms išleistų lėšų buvo panaudota būtent darbo vietoms įsteigti. Kaip žinia, darbo vietų steigimo subsidijavimo tvarkos apraše, kurį savivaldybės taryba patvirtino savo sprendimu, yra numatyti griežti įmonių įsipareigojimai net trims metams po subsidijavimo sutarties pasirašymo. Vienas iš pagrindinių įsipareigojimų – tris metus nemažinti darbuotojų skaičiaus įmonėje, tačiau net 14 įmonių iš 30, gavusių subsidijas, darbuotojų skaičius yra ne padidėjęs, kaip turėtų būti, o sumažėjęs arba nepasikeitęs po sutarties pasirašymo. Kai kuriuose įmonėse 2016 ir 2017 metais vyko didžiulė darbuotojų kaita, ir kas gali užtikrinti dar vieną, labai svarbų įmonės įsipareigojimą – tris metus neatleisti įsteigtoje darbo vietoje įdarbinto darbuotojo. Nevykdanti šių įsipareigojimų įmonė, vadovaujantis sutartimi, privalo grąžinti gautą subsidiją. Kas savivaldybės administracijoje prižiūri sutartinių įsipareigojimų vykdymą, tuo pačiu ir savivaldybės biudžeto lėšų tikslinį panaudojimą?

2017 m. liepos 13 d. savivaldybės Kontrolės ir audito ataskaitoje yra konstatuojama, jog savivaldybės administracijoje darbo vietų steigimo subsidijavimo kontrolės funkcija niekam nepriskirta. Taigi – įmonių sutartinių įsipareigojimų kontrolės niekas nevykdė anksčiau, mūsų žiniomis, nevykdo jos ir šiandien. Ar galima būtų teigti, kad tai daroma sąmoningai, jog į viešumą neiškiltų dar daugiau neteisėtų veiksmų? Kontrolės ir audito ataskaitoje yra minimi pažeidimai, skiriant subsidijas liberalų partijos narių įmonėms, tačiau meras, kuris įstatymo yra įpareigotas kontroliuoti administracijos veiklą, nepasirūpina, jog situacija būtų ištaisyta. Yra žinoma, kad po subsidijų gavimo kai kuriomis įmonėmis buvo pasirūpinta išskirtinai – suteikta galimybė gauti savivaldybės ir jos kontroliuojamų įmonių užsakymų.

Ar galima tikėtis, kad savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba iš esmės imsis tikrinti, kaip buvo vykdomas savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio mėn. 11 d. sprendimas Nr. 1-297 „Dėl darbo vietų steigimo subsidijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, skiriant savivaldybės biudžeto lėšas 2016 ir 2017 metais, bei kaip yra vykdomi abiejų šalių sutartiniai įsipareigojimai. Kviečiame merą S. Mičiulį pasirūpinti tuo ir artimiausiame tarybos posėdyje į darbotvarkę įtraukti tokį pavedimą savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai.

Siekiame, kad dar 2012 metais tuometinės savivaldybės tarybos iniciatyva subsidijuoti naujai įsteigtų darbo vietų išlaidas pasieks tuos verslo subjektus, kuriems ta parama tikrai būtina, o ji bus tinkamai panaudota.

 

                                                                          Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija

 

 

 

 

Komentarai

 #
Petraitis daro ką nori arba ką įsako Stankai, o Mičiulis miega, nes jis draugiškas gamtai ir gediminaičiams.
 
 #
Gerb Pranas galetu uzleisti rinkimuose vieta Dariui, visi laimetu
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija