28 Vasaris 2020, Penktadienis

 

Pirmas
 

Ketvirtadienį B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje savo kūrybą pristatė Audronė Simanonytė – žurnalistė, dainų autorė ir atlikėja iš JAV. Kartu su ja iš už Atlanto atvyko lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininkė organizaciniams klausimams Sigita Šimkuvienė.

Mini koncertą Audronė Simanonytė pradėjo savo kūrybos dainomis, kuriose atsispindėjo ilgesys ir meilė Lietuvai. Ji prisipažino, jog gimė Kaune, Lietuvos partizano ir politinės kalinės šeimoje. Jos mama Silvija Simanonienė buvo poetė, rašė eilėraščius laisvės ir nepriklausomybės tema. Todėl atlikėja padainavo ir pagal mamos tekstus sukurtų dainų. Abu jos tėveliai, sulaukę garbaus amžiaus, tebegyvena Kaune.
Audronė Simanonytė keletą dainų skyrė ir savo tėvelio Aniceto Simanonio, buvusio partizano, garbei. Ji apgailestavo, kad Lietuvoje požiūris į partizanus po nepriklausomybės atgavimo pasikeitė ne į gerąją pusę.
„Mes Lietuvą labai mylim iš toli“, - teigė kita bibliotekos viešnia Sigita Šimkuvienė. Ji papasakojo susirinkusiems skaitytojams, kokį visuomeninį darbą dirba Amerikos lietuvių bendruomenėje, padovanojo bibliotekai leidinių, lankstinukų. Anot jos, lietuviškų organizacijų pagrindinis tikslas – išsaugoti lietuvių kalbą ir kultūrą. Tam tikslui veikia 23 šeštadieninės ir sekmadieninės mokyklėlės, mokytojos dirba savanoriškai. Dažnai organizuojamos dainų, šokių šventės, švenčiamos Lietuvos valstybinės šventės.
Ilgai tą vakarą bibliotekoje netilo gitaros garsai, dalintasi prisiminimais, šiltai pabendrauta.

Kristina NEVELKIENĖ

Komentarai

 #
atsimeni, kai dar dirbai Tauragėje, pedagoge tada buvusiame l/d. „Pušelė“? Buvai aktyvi, mat kur radai save - už Atlanto.Sėkmės tau, Sigita!!!
 

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

Orai

Orai Tauragėje

Informacija