25 Rugsėjis 2018, Antradienis

 

Pirmas
 

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų infrastruktūros plėtra Tauragės regione“ (projekto Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-71-0001 finansuojamą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-R-821  „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.

Projekto tikslas - Tauragės regiono turistinio potencialo ir patrauklumo didinimas kompleksiškai užtikrinant turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas, kartu sudarant palankias sąlygas turizmo paslaugų sektoriaus plėtrai.

Projekto uždavinys - Atlikti turizmo ženklinimo infrastruktūros modernizavimo darbus, įrengiant turizmo ženklinimo infrastruktūros objektus Tauragės regiono pėsčiųjų/dviračių ir vandens trasose (maršrutuose).

Turizmo ženklinimo infrastruktūros įrengimas planuojamas šiose turizmo trasose: Panemunio nacionalinė, Karšuvos žiedas, Rytų Karšuva, Jūros upė, Velo Hansa, Juodoji miško, Šilalė-Laukuva-Skaudvilė-Tauragė, Panemunio alternatyvioji, Didkiemis-Tauragė, Šilalė-Tauragė.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2019 m. liepos mėn.

Projekto biudžeto lėšos 465062,52 Eur, iš kurių 85 proc. sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 15 proc. savivaldybių biudžeto lėšos.

Komentuoti

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Reklama

 

 

 

 

  

 

tauragiskis.lt Webutation